www.mkts.sk.com
MKTS s.r.o. káblová televízia
Domov Zoznam dlžníkov
 
 
Zoznam dlžníkov

.

Nedoplatky k 1.1.2019
P.č. Meno Adresa Nedoplatok
1. ADAM JOZEF ML. DARG.HRDINOV 85/37 -42,5
2 ADAM DUŠAN Námestie sv. Cyrila a Metoda 149/32/0/0 -144
3 ADAM st. JOZEF DARG.HRDINOV 123/0 -70
4 ADAMOVA LENKA /  OBCHODNÁ 166/54/5/3 -135
5 BACSOVÁ MAGDALÉNA /  OBCHODNÁ 166/52/8/3 -24,3
6 BAJUSOVÁ HELENA /  ŠTÚROVA 532/8 -28,5
7 BAJUSOVÁ EVA /  OKRUŽNÁ 1698/6/1/1 -4,7
8 BALEGOVÁ STANISLAVA /  ČIŽMÁRSKA 785/9 -19
9 BALOG ĽUDOVÍT /  HRNČIARSKA 744/8 -319,8
10 BALOGOVÁ HELENA,  VOJTECH HODVÁBNA 764/6 -199,5
11 BALOGOVÁ DENISA OBCHODNÁ 29/71/2/1 -117
12 BALOGOVÁ HELENA /  OBCHODNÁ 29/73/21/7 -141,47
13. BALOGOVÁ IVETA PLECHOTICKÁ 1069/32 -25,2
14. BALOGOVÁ LUCIA HRNČIARSKA 745/6 271,4
15. BALOGOVÁ-SIVAKO IVETA /  PLECHOTICKÁ 1068/34 -295
16. BAMBUCH JURAJ BAČKOVSKÁ 597/0/0/0 -213,41
17. BAMBUCH MILAN.ML /  OBCHODNÁ 29/71/1/1 -8,1
18. BARNOVÁ-SABO BERNADETA /  PARTIZÁNSKA 1121/75 -542,41
19. BAČOVÁ IVETA /  OKRUŽNÁ 1698/6/11/3 -9
20. BEDAJOVÁ ALENA PLECHOTICKÁ 1033/27 -28,5
21. BELUŠÁROVÁ EDITA PLECHOTICKÁ 1076/18 -28,5
22. BENEDEKOVÁ HELENA DARG.HRDINOV 141/2/5/3 -8,1
23. BEREŠOVÁ DENISA OKRUŽNÁ 1696/4/12/3 -44,5
24. BIAČKOVÁ EVA /  OBCHODNÁ 24/53/6/3 -83,7
25. BILY MILAN, Mária RUŽOVÁ 1468/19 -5,3
26. BOKOL JOZEF /  OBCHODNÁ 13/7 -26,5
27. BUDÍKOVÁ VIERA SNP 821/41/1/1 -58
28. BUGOŠ ANDREJ MUŠKÁTOVÁ 1520/2 -38,4
29. BUGOŠOVÁ ANNA BLATNÁ 427/4 -9,6
30. BUNDZAKOVÁ JOZEFÍNA /  SNP 821/37/2/1 -4,7
31. BUČKO PETER ORGOVÁNOVÁ 1500/8 -85,1
32. BUČKOVÁ ALENA ČIŽMÁRSKA 795/12 -28,5
33. BÁLENTOVÁ ANNA OBCHODNÁ 168/46/8/3 -9
34. CERULOVÁ ŽOFIA ŠTÚROVA 490/3/7/3 -225
35. CHOVANEC JÁN OBCHODNÁ 29/73/14/5 -28,2
36. CHROMA SERENA ŠTÚROVA 509/43 -19,9
37. CHROMY MARCEL OBCHODNÁ 29/71/20/7 -197
38. CHROMY VILIAM OBCHODNÁ 29/71/1/1 -173,9
39. CHROMÁ JARMILA  OBCHODNÁ 25/59/4/2 -178,6
40. DANČ DEZIDER Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/10/8/3 -28,6
41. DARILOVÁ DENISA SNP 820/27/19/7 -9
42. DOBAJOVÁ TEREZIA SNP 820/25/2/1 -37
43. DOBRANSKÝ MICHAL /  ČIŽMÁRSKA 792/18 -95,2
44. DOMANIČ PETER /  SNEŽIENKOVÁ 1438/18 -114
45. ING.DUŠENKA MARIAN /  PRIBINOVÁ 700/18/0 -526,61
46. DVOROVÁ HELENA M.R.ŠTEFÁNIKA 989/0 -15,9
47. DZURO JOZEF BITÚNKOVÁ 1641/0 -28,5
48. DÚBRAVSKÁ ANNA OTTO VYSOKA 719/4 -84,8
49. DŽUBANSKÁ ANNA /  SNP 822/43/13/7 -9
50. ERMOVÁ-SABANOVÁ STANISLAVA OBCHODNÁ 28/69/5/2 -54
51. EŠTOK BLAŽEJ OKRUŽNÁ 1694/2/15/3 -54
52. FAKOVÁ TEREZIA /  Námestie sv. Cyrila a Metoda 149/0/0/0 -137,67
53. FARKAŠ PETER ALBINOVSKÁ 1676/30 -57
54. FECKO MILAN SNP 821/41/10/5 -9
55. FECKO VLADIMÍR /  Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/8/5/2 -40,5
56. FEDORIŠIN JÁN /  KONVALINKOVÁ 1486/7 -19,2
57. FEDORKA IVAN SNP 881/161 -9,5
58. FEDOROVÁ KAMILA /  OBCHODNÁ 12/23/12/6 -54
59. FERENČIK ĽUBOMÍR RYBNÍKOVÁ 592/10 -5,7
60. FERENČÍKOVÁ EVA ZAHRADNA 1201/11 -9,5
61. FILKO ROBERT KONVALINKOVÁ 1488/9 -85,5
62. FILKO ROBERT Námestie sv. Cyrila a Metoda 63/0 -47,7
63. FRAJKOR JÁN /  PARTIZÁNSKA 1103/37 -15,9
64. FULAJTÁR STANISLAV ZVONČEKOVA 1553/20 -76
65. GALAS ZAUFAL RUDOLF OBCHODNÁ 13/27/2/1 -114,8
66. GAMRÁT JURAJ /  OKRUŽNÁ 1697/5/19/4 -9
67. GAVLOVÁ MIROSLAVA OBCHODNÁ 23/45/6/3 -27
68. GAZDA SLAVOMÍR PRIBINOVÁ 687/3/6/3 -26,11
69. GAŠPAR MARCEL ŠTÚROVA 494/13 -52
70. GECIKOVÁ MÁRIA SNP 920/78 -57
71. GEROČová  Erika RADOSLAV M.R.ŠTEFÁNIKA 1236/14 -64
72. GRECKOKAT. CIRKEV Námestie sv. Cyrila a Metoda 73/0 -3,4
73. GRÁCOVÁ-SAUEROVÁ DENISA JARNÁ 663/0 -19
74. HADOVÁ ZDENEK VILMA ŠTÚROVA 523/26 -9,5
75. HAJDUKOVÁ AGÁTA /  SEDLÁRSKA 730/5 -28,5
76. HAMUĽAK JOZEF /  HVIEZDOSLAVOVA 1176/13/1/1 -42,3
77. HAMUĽAKOVÁ VERONA /  HVIEZDOSLAVOVA 1177/14/1/1 -8,1
78. HMURČÍKOVÁ-SOLA MARTINA /  OKRUŽNÁ 1695/3/12/3 -9
79. HORVÁTHOVÁ ALŽBETA OBCHODNÁ 12/23/4/2 -254,5
80. HRICISKOVÁ SVETLANA PLECHOTICKÁ 1064/42 -9,5
81. HRICOVÁ MARTA KPT.NÁLEPKU 469/27 -28,5
82. HRTUSOVÁ ANDREA SNP 820/29/18/4 -74
83. HUDÁK IGOR /  OBCHODNÁ 12/23/9/5 -9
84. HUFNAGEL FRANTIŠEK OBCHODNÁ 28/67/16/6 -27
85. JACKO IMRICH /  HVIEZDOSLAVOVA 1173/10 -68,4
86. JACKO IMRICH OBCHODNÁ 20/75 -79,5
87. JAKUBÍKOVÁ ERIKA OBCHODNÁ 170/40/5/2 -79,9
88. MUDRJAKUBČIAK LADISLAV HVIEZDOSLAVOVA 1165/1/2/1 -135
89. MUDRJAKUBČIAK- LEJLA LADISLAV DARG.HRDINOV 137/10 -79,5
90. JANEC PAVOL /  PRIBINOVÁ 687/3/1/1 -27
91. JANEK JOZEF /  OBCHODNÁ 25/57/1/1 -45
92. ING.JENDŽELOVSKÝ VILIAM OBCHODNÁ 13/29/3/2 -42,3
93. JONIOVÁ BARBORA /  ŠTÚROVA 516/40 -190,8
94. ING.JURKO IMRICH /  DARG.HRDINOV 79/25 -9,5
95. JURKOVÁ MONIKA LETNÁ 1614/4 -209
96. KAFKOVÁ ANNA /  HVIEZDOSLAVOVA 1179/16/2/1 -32,4
97. KANČI TOMÁŠ OBCHODNÁ 168/46/9/3 -18
98. KARIŠKO KAROL /  Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/10/5/2 -96
99. MGR.KECER ŠTEFAN ZVONČEKOVA 1556/14 -15,9
100. KIRAĽVARGOVÁ RENÁTA OKRUŽNÁ 1695/3/14/3 -54
101. KIRVEJOVÁ JANA /  BAČKOVSKÁ 599/4/0/2 -99
102. KMEC IVAN SÚDNA 713/6 -28,5
103. KOCAK MIROSLAV /  PLECHOTICKÁ 1042/45 -57
104. KOCÚR JOZEF /  PRIBINOVÁ 698/24 -57
105. KOLESÁR JOZEF /  OBCHODNÁ 28/69/12/4 -14,1
106. KONDÁŠ JOZEF Námestie sv. Cyrila a Metoda 149/34/0/7 -426
107. KONDÁŠ VÁCLAV Námestie sv. Cyrila a Metoda 149/5/4/1 -192
108. KONDÁŠ KAROL Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/8/4/2 -20
109. KONDÁŠOVÁ MONIKA Námestie sv. Cyrila a Metoda 149/5/4/1 -4,7
110. KORPÁŠOVÁ ZUZANA NOVÁ DOBA 539/7 -49,7
111. KORYTKOVÁ MÁRIA KLINČEKOVÁ 1581/8 -19
112. KORYTÁROVÁ KATARÍNA /  OBCHODNÁ 28/69/3/1 -27
113. MVDRKORČMAROŠ JOZEF SNP 849/0 -5,3
114. KOSCELANSKÝ JURAJ /  SNP 819/19/11/6 -18
115. KOTUĽAK JÚLIUS /  KOMENSKÉHO 705/2/1/1 -23,5
116. KOTUĽAK JÚLIUS /  SNP 840/79 -18
117. KOTUĽAK DUŠAN /  OKRUŽNÁ 1695/3/4/1 -220,35
118. KOTUĽAKOVÁ MARCELA /  Námestie sv. Cyrila a Metoda 149/6/0/0 -108
119. KOTUĽÁK TIBOR /  SNP 819/23/1/1 -273,2
120. KOTĽAROVÁ BOŽENA /  Námestie sv. Cyrila a Metoda 149/34/0/7 -289,4
121. KOTĽAROVÁ SABÍNA /  PLECHOTICKÁ 1032/25 -42,4
122. KOVALOVSKÁ MÁRIA /  OBCHODNÁ 28/69/14/5 -4,7
123. ING.KOVAĽ VLADIMÍR POĽNÁ 676/20 -57
124. KOZLOVSKÝ MILAN SNP 819/17/2/1 -16,2
125. KOŇA JÁN /  Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/10/6/2 -145,76
126. KOŇA EMIL Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/8/3/1 -8,8
127. KOŠÍKOVÁ JARMILA SNP 819/23/9/5 -4,3
128. Mgr.KOŽUCH VALENTIN PRIBINOVÁ 688/5/5/3 -108
129. KOŽUCHOVÁ MAGDALÉNA /  ZAHRADNA 1191/1 -114
130. KRAJŇAKOVÁ MARTA OBCHODNÁ 28/67/8/3 -173,3
131. KRAMEROVÁ IVETA SNP 820/33/7/4 -54
132. KRIŠTA IMRICH ST. /  OBCHODNÁ 29/71/20/7 -18,9
133. KRIŠTOVÁ MÁRIA SNP 832/63 -282
134. KULKOVÁ HELENA RYBNÍKOVÁ 555/1/4/2 -8,1
135. KURUC JÁN OBCHODNÁ 23/45/4/2 -54
136. KUS JÁN /  ŠTÚROVA 490/1/2/0 -28,2
137. KUČERA IVAN M.R.ŠTEFÁNIKA 1014/64 -95
138. KUŠNIRIK MARTIN, KATARÍNA SNP 822/43/5/3 -9
139. KUŠNIROVÁ VERONA /  Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/8/6/3 -18
140. KUŽMA MARTIN /  HVIEZDOSLAVOVA 1165/1/3/2 -2,7
141. KUŽMOVÁ MARTA OBCHODNÁ 14/33/1/1 -9
142. ING.KVÁK MILAN RUŽOVÁ 1465/13 -57
143. LACKO STANISLAV /  SNP 820/27/13/5 -297
144. LAMBERTOVÁ MÁRIA /  Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/8/9/3 -75,6
145. LEŠKANIČ DUŠAN /  ORGOVÁNOVÁ 1493/9 -7
146. LEŠKANIČ MAREK /  OBCHODNÁ 12/25/2/1 -9
147. LORINCOVÁ MIROSLAVA /  OBCHODNÁ 13/27/4/2 -149,31
148. LUČINOVÁ HELENA OBCHODNÁ 29/73/17/6 -212,1
149. MACKOVÁ SYLVIA RYBNÍKOVÁ 555/1/3/2 -9
150. MAJOROŠ FRANTIŠEK /  OBCHODNÁ 168/46/9/3 -243
151. MALÍK JÁN /  MUŠKÁTOVÁ 1523/5 -28,5
152. MASKAĽOVÁ EVA SNP 866/131 -38
153. MAZAROVÁ LUCIA /  OBCHODNÁ 25/59/4/2 -119,13
154. MAZÁROVÁ-Šiňanská MARTINA OKRUŽNÁ 1697/5/4/1 -2
155. MAŠTENIKOVÁ MARGITA SNEŽIENKOVÁ 1432/1 -31,8
156. MENDEĽOVÁ MÁRIA ŠTÚROVA 490/1/12/4 -37,6
157. MIKULECOVÁ MÁRIA /  OBCHODNÁ 29/73/15/5 -2,7
158. MIRGA Alexander MIROSLAV BAČKOVSKÁ 631/12 -239,1
159. MIRGA MIROSLAV /  OBCHODNÁ 29/71/13/5 -117
160. ING.MOLNÁR PAVEL /  BITÚNKOVÁ 973/4 -15,9
161. MOŠKURIAK MAREK DARG.HRDINOV 95/57 -57
162. MOŠKURIAK VASIĽ /  MLYNSKÁ 1244/3 -31,8
163. NOVÁKOVÁ VIERA SNP 951/16 -28,5
164. NOVÁKOVÁ KLAUDIA OKRUŽNÁ 1698/6/16/4 -8,1
165. NÍZKY DOMINIK OBCHODNÁ 12/23/7/4 -108
166. OLAH JÁN /  PLECHOTICKÁ 1070/30 -81,7
167. ONDERIŠIN RADOSLAV /  Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/10/9/3 -162
168. ONDUŠKOVÁ ERIKA /  SNP 819/23/3/2 -9
169. PAHULYI JOZEF /  OBCHODNÁ 23/45/0/3 -54
170. PAJERSKÁ MÁRIA /  OBCHODNÁ 28/69/8/3 -2,7
171. PALFIOVÁ MÁRIA /  SNP 820/31/12/4 -45
172. PATAKYOVÁ NADEŽDA BLATNÁ 437/14 -28,5
173. PAVELKA ANTON /  OBCHODNÁ 13/27/5/3 -18
174. INGPAČUTA JÁN /  BITÚNKOVÁ 966/15 -9,5
175. PEJO ANDREJ PLECHOTICKÁ 1055/60 -56,86
176. PENCÁK JURAJ KOMENSKÉHO 705/1/3/1 -54
177. PETRUS MICHAL /  SNP 820/25/1/1 -9
178. PEŠTA STANISLAV /  SNP 821/39/14/7 -141
179. PLITKO ĽUBOMÍR /  OKRUŽNÁ 1697/5/8/2 -80
180. POLIAKOVÁ DANA PARTIZÁNSKA 1129/72 -84,5
181. PORUBENSKÁ MAGDALÉNA /  OBCHODNÁ 29/71/16/6 -269,32
182. PRÍVAROVÁ ANNA DARG.HRDINOV 120/44 -57
183. Pribulová - ULIK JÁN SNP 820/25/14/5 -13,5
184. RACEKOVA JOZEFÍNA /  SNP 820/25/4/2 -9
185. RANIČ LADISLAV /  Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/10/2/1 -29,7
186. ROLÁKOVÁ DANIELA OKRUŽNÁ 1697/5/18/4 -63
187. ROSOL  VAĽOVČINOVÁ PATRIK ŠTÚROVA 491/5/5/2 -108
188. ROSOLOVÁ ZDENKA /  OBCHODNÁ 12/25/3/2 -62,8
189. RUDYOVÁ Helena OBCHODNÁ 29/71/5/2 -42
190. RUSNÁK JÁN DARG.HRDINOV 140/4/5/3 -1,56
191. SABAN MAREK SNP 940/38 -32,5
192. SABO JÚLIUS SNP 847/93 -35
193. SABOLČÍKOVÁ MÁRIA /  OBCHODNÁ 170/40/7/3 -16,2
194. SAFKO PAVOL OKRUŽNÁ 1694/2/4/1 -211
195. SAPARA PAVOL /  KPT.NÁLEPKU 467/23 -9,5
196. SCHREITEROVÁ MÁRIA JARNÁ 668/19 -85,5
197. SCIRANKA RADOSLAV BAČKOVSKÁ 610/27 -17
198. SCIRANKA MICHAL JAZMÍNOVÁ 1509/11 -38,4
199. SIKOROVÁ VERONA HVIEZDOSLAVOVA 1178/15/2/1 -54
200. SISKA MILAN /  ŠTÚROVA 491/5/9/3 -28,2
201. SIVÁK GABRIEL /  SEDLÁRSKA 733/9 -34,2
202. SIVÁKOVÁ MARTA /  OBCHODNÁ 166/54/3/2 -14,1
203. SIVÁKOVÁ RUŽENA Námestie sv. Cyrila a Metoda 149/34/3 91,39
204. SIVÁKOVÁ LÝDIA /  Námestie sv. Cyrila a Metoda 160/10/3/1 -12,6
205. SIVÁKOVÁ-CHROMY KVETOSLAVA /  VYSOKA 724/9 -142,1
206. SKOROMASLEJOVÁ MIROSLAVA OBCHODNÁ 29/71/4/2 -39
207. SLIVKA PETER /  OKRUŽNÁ 1698/6/7/2 -349
208. SLIVOVÁ MARIANA /  OBCHODNÁ 168/48/8/4 -319,35
209. SMOLIGOVÁ ANNA HODVÁBNA 762/10 -3,2
210. SOKOL RADOVAN KPT.NÁLEPKU 480/20 -38
211. SPIŠÁKOVÁ ALENA HVIEZDOSLAVOVA 1170/6/4/2 -14,1
212. SPIŠÁKOVÁ DAGMAR /  SNP 820/29/24/8 -14,1
213. STRAKA VLADIMÍR /  PRIBINOVÁ 1649/34 -57
214. STRIČKOVÁ ANNA OKRUŽNÁ 1693/1/10/2 -9
215. SUČOVA ANNA /  SNP 819/21/10/5 -71
216. SZARVAŠOVÁ JANA OKRUŽNÁ 1695/3/1/1 -76
217. TAMÁŠOVÁ ALENA SNP 820/27/3/1 -8,1
218. TEREZKIEVIČ PETER OBCHODNÁ 29/73/12/4 -14,1
219. TIMKOVÁ MARTA /  DARG.HRDINOV 87/41/2/1 -59,2
220. TIRPÁK LADISLAV /  SNP 822/43/4/2 -14,1
221. TIRPÁK JÁN /  DARG.HRDINOV 87/41/5/2 -14,1
222. TIRPÁKOVÁ ANNA OBCHODNÁ 14/31/2/1 -238
223. INGTITKO ZDENKO /  SNP 820/33/12/6 -9
224. TITKOVÁ EVA /  HVIEZDOSLAVOVA 1178/15/3/2 -16,2
225. TKÁČIK JOZEF PLECHOTICKÁ 1046/53 -85
226. TOMÁŠOVÁ JANKA OKRUŽNÁ 1696/4/18/4 -53
227. TUROKOVÁ JARMILA OBCHODNÁ 166/54/2/1 -14,1
228. TURTÁK-ADAM ARPÁD /  VYSOKA 720/5 -448,41
229. TYNIKOVÁ MONIKA /  OBCHODNÁ 29/71/2/1 -32,8
230. TÓTHOVÁ-girmanová ANTÓNIA KONVALINKOVÁ 1482/3 -178
231. UHRIŇAK FRANTIŠEK SNP 819/19/10/5 -81
232. UNGVARSKÝ PETER /  ŠTÚROVA 508/41 -153,9
233. VANCI ZDENO DARG.HRDINOV 132/20 -97,2
234. VANCIOVÁ IVETA  PETER SNP 822/43/1/1 -16
235. VANDŽUROVÁ IVETA OKRUŽNÁ 1696/4/8/2 -36
236. VARGA MARIAN PLECHOTICKÁ 1066/38 -27
237. VARGA fialka JOZEF FIALKOVÁ 12/0 -28,2
238. VARŠA MARCEL /  SNP 819/17/16/8 -18
239. VATAHOVÁ JARMILA /  RUŽOVÁ 1469/21 -28,5
240. VATRAĽ PETER /  OBCHODNÁ 28/69/20/7 -97,51
241. VOJTANEK JOZEF OKRUŽNÁ 1693/1/4/1 -18
242. VOJTKOVÁ MÁRIA /  OBCHODNÁ 29/73/0/0 -86,4
243. ZGABUROVÁ ERIKA /  SNP 954/0 -10,6
244. ZORVAN MAREK /  SNP 819/15/21/7 -9
245. ZÁHRADNÍKOVÁ ANDREA /  ALBINOVSKÁ 646/10 -38,4
246. ČECH RICHARD OKRUŽNÁ 1693/1/3/1 -9
247. ČERNEJ JOZEF KLINČEKOVÁ 1571/17 -30,34
248. ČILIAK PETER /  M.R.ŠTEFÁNIKA 1216/31 -28,5
249. ČOPÁKOVÁ PAULÍNA BAČKOVSKÁ 597/1/0/0 -65,7
250. ČUKYLA MICHAL SÚDNA 712/9 -15,9
251. ĎUBEK MAREK /  PARTIZÁNSKA 1096/23 -4,4
252. ŠARMIROVÁ MÁRIA OBCHODNÁ 29/71/14/5 -56,4
253. ŠIDELKOVÁ EVA Námestie sv. Cyrila a Metoda 597/0/0/1 -139
254. INGŠIMANSKÝ ALEXANDER KLINČEKOVÁ 1567/9 -57
255. INGŠIMKOVIČOVÁ MÁRIA /  RYBNÍKOVÁ 585/24 -9
256. ŠIMČÁK RUDOLF SNP 819/15/12/4 -291,46
257. ŠIŇANSKÝ MÁRIO OKRUŽNÁ 1694/2/1/1 -81
258. ŠOLTÉSOVÁ MICHAELA SNP 819/11/9/5 -45
259. ŠRUBÁROVÁ ZUZANA SNP 820/27/2/1 -4,7
260. ŠTEFANKOVÁ MÁRIA /  OBCHODNÁ 23/45/1/1 -64,8
261. ŠTEFANKOVÁ JÚLIA /  KRÁTKA 1587/3 -31,5
262. ŠTELLEROVÁ MONIKA OBCHODNÁ 23/47/3/2 -41,4
263. ŠTIBRIKOVÁ MAGDALÉNA /  DARG.HRDINOV 78/23 -9,6
264. ŠTULLER GABRIEL ŠTÚROVA 491/5/3/1 -9,4
265. ŠTUŇOVÁ JOZEFÍNA DARG.HRDINOV 126/32/2 -16,2
266. ŠUSTEROVÁ AGÁTA /  ŠTÚROVA 517/38 -41,5
267. ŽMIJAKOVÁ MARCELA /  SNP 820/35/1/1 -32,4
268. ŽUFFA DUŠAN SNP 839/77 -15
 
Utorok, 18 Január 2022
Aké nové programy by ste uvítali v našej ponuke?
 
Meniny
Včera : Nataša
Dnes : Bohdana
Zajtra : Mário,Drahomíra
 
Top! Top!